pertinti

pertinti
1 pértinti tr. KlvrŽ per daug išplakti: Pártinto dalgio išsproginė[ja] ašmenys Šts. Sėdęs[is] ilgiau pártinsi dalgį neko stojęs[is] Šts. \ tinti; atitinti; įtinti; ištinti; nutinti; patinti; partinti; pertinti; pratinti; pritinti; sutinti; užtinti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • atitinti — 1 atitìnti, atìtina, atitynė tr. sumušti, atidaužyti: Parvažiav[o] visi attintaĩs šonais [iš vestuvių] Lp. tinti; atitinti; įtinti; ištinti; nutinti; patinti; partinti; pertinti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ištinti — 1 ištìnti, ìština, ištynė (ìštinė) 1. tr. J, K, BŽ80, NdŽ, KŽ, Trak, Mtl, Šll, Plik išplakti, išploninti (dalgį): Atsinešk tintuvus, aš tau ištìnsiu dalgį Š. Dalgė ištintau – neturiu kūjelio DrskŽ. Atvažiav[o] vyras, ìštinė dalgę Drsk. Kaip… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nutinti — 1 nutìnti, nùtina, nutynė 1. tr. KŽ ištinti, išplakti. 2. tr. KŽ primušti, prilupti. 3. tr. prk. nugyventi, nualinti, nuskurdinti: Nutynė dvarą Šts. Nutìnta vieta – kaip barabanas plika Šts. Nutinta buvo Lietuva ir par pirmūsius vokyčius Šts.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • partinti — 1 partìnti, par̃tina, partynė intr. Pln, Kal šnek. pareiti: Niekas nevežė, pėsčias partynė End. Didliai tolie nėra, iš Mažeikių mes partynėm viena diena Kl. tinti; atitinti; įtinti; ištinti; nutinti; patinti; partinti; pertin …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • patinti — 1 patìnti, pàtina, patynė tr. 1. Š, NdŽ, Žl, Brs paplakti, paaštrinti: Dalgę patìnk Dv. Patìnti kirvį J.Jabl(Als) | refl. tr. NdŽ, Btrm: Pastynei dalgę – ir varai DrskŽ. 2. NdŽ pamušti, paplakti. tinti; atitinti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pratinti — 1 pratìnti, pràtina, pratynė tr. 1. tinant sugadinti: Pragalandau ar pratyniau dalgio ašmenis Šts. 2. prk. pramokyti, pralavinti: Rafalinas bit žmonėsa pratìntas kiek LKKXIV216(Zt). 3. NdŽ prk. išleisti, iššvaistyti: Ans su moteriškoms pratynė …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pritinti — 1 pritìnti, prìtina, pritynė tr. NdŽ, Kal ištinti, išplakti. tinti; atitinti; įtinti; ištinti; nutinti; patinti; partinti; pertinti; pratinti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sutinti — 1 sutìnti, sùtina, sutynė tr. 1. NdŽ išplakti, ištinti. | refl. tr. NdŽ. 2. NdŽ tinant sudilinti. 3. supliekti: Sutyk arklį, testa greičiau bėga Lš. tinti; atitinti; įtinti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • tinti — 1 tìnti (tyti K, KŽ, Rmč), a (tẽna), tynė (tỹnė) K, ArchXVI418, DŽ, NdŽ, KŽ, DrskŽ 1. tr. S.Dauk, I, K, Š, Rtr, Zt, Knv, Vrn, Vrnv, Vkš, Lkž, Rt, Užv, Vyž, Klp, Prk plakti (dalgį): Su kūjaičiu dalgį tenu ant tintuvo J. Tìna kūjeliu an bobelės …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užtinti — 1 užtìnti, ùžtina, užtynė 1. tr. NdŽ, Vkš tinant sugadinti: Plačiai užtynus, dalgis išmeta buksvas Šts. 2. tr. Š, NdŽ užmušti. 3. intr. NdŽ užduoti, sušerti. tinti; atitinti; įtinti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”